انار

 

تمام معنای رسیدن همین بود

کافیست انار دلت ترک بردارد ...

 

 

دسته ها : اهدایی
سه شنبه 1388/2/29 18:6

 

 

مهربانی را بیاموزیم

موسم نیلوفران در پشت در مانده ست

 موسم نیلوفران یعنی که باران هست

یعنی یک نفر آبی ست ...

 

دسته ها : ادبی - شعر
سه شنبه 1388/2/22 7:6

 

برپا ایستاده ام
 تا پگاه را ببینم
 با عینک گمانم
و تاریکی را
 به روشنایی مبدل کنم
 با مداد کوچکم
و بیداری را در شب آغاز کنم
 با صدای زنگ ساعتم
 و شب را
 در بیداری
 به روزی درخشان برگردانم
 با مهتابی اتاقم
 و تا زندگی را باور کنم
 در حضور مداومش
برپا ایستاده ام
 تا هوا باقی است
 تا عشق باقی است
 تا آزادی باقی است
و از پا نمی نشینم
 تا روشنایی را ببینم
 تا سرود خوش آهنگ عشق را
 بشنوم
 تا حقیقت
 این گوهر یگانه را بیابم

» پیمان آزاد «

دسته ها : ادبی - شعر
چهارشنبه 1388/2/16 18:11

 

یه چند روزی فرشته ها برام گریه کردن ( اشک شوق ریختن )

حالا خودم برای خودم گریه کردم

چه گوله اشکای قشنگی بودن وقتی از رو گونه هام می غلتید و میفتاد زمین

چشام هنوز دارن میبارن

قرار بود دیگه نبارن

قرار بود دیگه غم تو دلم جایی نداشته باشه

اما ... 

 

دسته ها : غمگینانه
يکشنبه 1388/2/13 19:3
X