گفت :

سختی

چه سخت ، آسان می شود

وقتی « او » بخواهد ...

 

شطح نو > هیوا مسیح > شماس خراسانی

 

 

دسته ها : ادبی - گهربار
شنبه 1388/4/6 6:40

  آرام باش

 

توکل کــن

 

آستین ها را بالا بزن

 

آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده اند .

 

  
دسته ها : گهربار
پنج شنبه 1387/4/27 8:30

به نام خدا

مرگ داشت با زندگی درد دل می کرد ، بهش گفت تو چرا واسه همه دوست داشتنی ئی و همه دوست دارن با تو باشن ولی من واسه هیشکی ارزش ندارم ؟!!

زندگی بهش گفت : چون تو یه حقیقتی و من یه دروغ !

 

دسته ها : گهربار
پنج شنبه 1387/4/20 7:26
X