آرام باش

 

توکل کــن

 

آستین ها را بالا بزن

 

آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده اند .

 

  

دسته ها : گهربار
پنج شنبه 1387/4/27 8:30
X